Username:

Password:

 

2CEEx-06-D11-39

Proiectul TICF

Cercetari asupra interactiunii laser-atom, laser-plasma, pentru fusiunea confinata inertial (TICF)

TICF isi propune sa avanseze cercetari in domeniul fizicii interactiunii laser - materie cu focalizare asupra interactiunii laser-atom si plasma, si sa dezvolte o colaborare fructuoasa intre comunitatea stiintifica nationala din domeniul fizicii atomice, a fizicii laserilor si a plasmei pentru ca impreuna sa reuseasca tranzitia rapida de la cercetarea de baza la stiinta fusiunii confinate inertial si aplicatiile ei practice, facand posibila alinierea Romaniei la programele Europene.

Proiectul TICF isi propune atingerea urmatoarelor obiective majore:

  1. determinari experimentale si simulari teoretice ale conditiilor de obtinerea a plasmei laser, de densitate foarte mare si temperatura foarte scazuta, prin interactiunea laserilor de pulsuri ps si ns cu tinte solide aflate in vid;
  2. crearea de ?masa critica? la nivel national, de inalt nivel stiintific, capabila sa dezvolte teorii fundamentale, o foarte buna cunoastere a fizicii atomilor, laserilor si plasmei prezicand sau interpretand rezultatele experimentale;
  3. determinari experimentale si simulati teoretice pentru obtinerea de electroni rapizi in spatele tintei, ca inductori ai reactiei de fusiune confinata inertial;
  4. modelarea proceselor fundamentale implicate in interactiunea atomilor cu pulsuri laser de durata scurta si intensitate mare;
  5. Impementarea de Web Services ca sistem de achizitie, arhivare si utilizare de la distanta a rezultatelor.

Aceste deziderate implica urmatoarele politici strategice:

  • Colaborarile internationale sunt un factor substantial in abordarea cu succes a tematicii de fusiune inertiala si vor fi incurajate. Aceste cooperari nu vor substitui efortul national si necesitatea dezvoltarii de facilitati experimentale nationale;
  • Programele universitare colaterale cercetarii de fusiune si ale laboratoarelor de laseri implicate vor fi intarite si incurajate pentru a asigura o permanenta imbogatire cu personal de inalt nivel stiintific.

Fisiere disponibile:

Baze de date:

 
 

Webmaster Vasile Florian Pais (vasile.pais@inflpr.ro)